USD: 32.6989 TL
EUR: 35.4241 TL
INCOTERMS 2010
            INCOTERMS, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından uluslararası ticarette kullanılan terimlerin bir standarda kavuşturulması amacıyla uygulamaya konulan bir programdır. İlk olarak 1936’da yayınlanmış INCOTERMS, zamanla uluslararası ticarette yaşanan değişikliklere bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990 ve 2000 yıllarında revize edilmiştir. Günümüzde geçerli olan versiyon...
GEREKLİ EVRAKLAR
            İTHALAT – İHRACAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLARI Vekâletname 1 adet noter tasdikli Kuruluş sicil gazetesi 1 adet noter tasdikli Vergi mükellefiyet yazısı 1 adet İmza yetkilisinin nüfus cüzdanı sureti 1 adet noter tasdikli İmza sirküleri 1 adet noter tasdikli Faaliyet belgesi 1 adet Firma antetli...
GÜNCEL GÜMRÜK KONULARI
          Güncel gümrük konuları hakkında detaylı bilgi.
DIŞ TİCARET SÖZLÜĞÜ
            Eşya: Her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyetinin, karasularını, iç suları ve hava sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına verilen isimdir. Kişi: Hukuki tasarruf yapma ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler ve kişiler ortaklığıdır. Yerleşik Kişi: Türkiye gümrük...
1 1