USD: TL
EUR: TL

ÖTV KANUNU EK1 SAYILI LİSTE HAKINDA

Anasayfa » ÖTV KANUNU EK1 SAYILI LİSTE HAKINDA

ÖTV Kanununa ekli I sayılı liste kapsamında ithalat gerçekleştiren firmaların, ÖTV mükellefiyetlerinin olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak sorgulandığı, ÖTV mükellefiyeti olmayan ithalatçıların ithalat yapmalarına izin verilmediği, diğer taraftan, (I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamında yer alan eşyanın antrepo ve transit rejimlerine tabi tutulduktan sonra ithali halinde veya doğrudan ithali durumlarında mükelleften ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmiş münferit teminat mektubu veya nakit teminat istenilmesi gerektiği, bu itibarla, ÖTV Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamı eşyaya ilişkin düzenlenen teminat mektuplarının bir örneği ilişikte gönderilen Maliye Bakanlığı yazısı eki listede yer alan vergi daireleri adına düzenlenmiş olması gerektiği hk.

İstanbul İçin ÖTV işlemleri yetkili vergi daireleri; Büyük Mükellefler vergi dairesi, Anadolu Kurumlar vergi dairesi ve Boğaziçi Kurumlar vergi dairesidir. Bu vergi dairelerine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerinin ÖTV kanunu Ek I/A sayılı listesinde yer alan ürünleri ithalat etmeleri mümkün değildir, EKI/B sayılı listedeki ürünler içinde ilgili vergi dairelerinde teminat işlemleri için onay ve teyit almaları aksi durumda ithalat yapamayacaları bildirilmektedir.